نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

دیپ سوئیچ قرمز 2 پین

2,100تومان
DIP SWITCH-2PIN دیپ سوئیچ قرمز 2 پین دیپ سوئیچ یک سوئیچ (کلید ) الکتریکی ویا یک کلید “تک قطبی تبدیل

دیپ سوئیچ قرمز 6 پین

3,700تومان
DIP SWITCH-6PIN دیپ سوئیچ قرمز 6 پین دیپ سوئیچ یک سوئیچ (کلید ) الکتریکی ویا یک کلید “تک قطبی تبدیل

دیپ سوئیچ قرمز4پین

2,000تومان
DIP SWITCH-5PIN دیپ سوئیچ قرمز 4پین دیپ سوئیچ یک سوئیچ (کلید ) الکتریکی ویا یک کلید “تک قطبی تبدیل دو

دیپ سوئیچ قرمز10 پین

3,250تومان
DIP SWITCH-8PIN دیپ سوئیچ قرمز 10پین دیپ سوئیچ یک سوئیچ (کلید ) الکتریکی ویا یک کلید “تک قطبی تبدیل دو

دیپ سوئیچ قرمز 3 پین

2,100تومان
DIP SWITCH-2PIN دیپ سوئیچ قرمز 2 پین دیپ سوئیچ یک سوئیچ (کلید ) الکتریکی ویا یک کلید “تک قطبی تبدیل

دیپ سوئیچ قرمز 5 پین

2,900تومان
DIP SWITCH-5PIN دیپ سوئیچ قرمز 5 پین دیپ سوئیچ یک سوئیچ (کلید ) الکتریکی ویا یک کلید “تک قطبی تبدیل

دیپ سوئیچ قرمز 8 پین

3,900تومان
DIP SWITCH-8PIN دیپ سوئیچ قرمز 8 پین دیپ سوئیچ یک سوئیچ (کلید ) الکتریکی ویا یک کلید “تک قطبی تبدیل